کنتاکت کمکی
تاریخ انتشار   1397/06/20 00:08
بازدید   2728

کنتاکت کمکی

Image77

کنتاکت کمکی چینت – XF9J Auxiliary Contact

توضیحات:

کنتاکت کمکی اخطار برای کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان نوع (NB1, NBH8, NB1L, NB3LE) جهت نشان دادن وضعیت قطع خودکار بر اثر اضافه جریان یا اتصال کوتاه

 Image77

 

کنتاکت کمکی چینت – AX-1 Auxiliary Contact

توضیحات:

کنتاکت کمکی برای کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان تیپ DZ جهت نشان دادن وضعیت کلید

 Image77

 

کنتاکت کمکی چینت – XF9 Auxiliary Contact

توضیحات:

کنتاکت کمکی برای کلیدهای مینیاتوری و محافظ جان نوع (NB1, NBH8, NB1L, NB3LE) جهت نشان دادن وضعیت کلید