تایمر
تاریخ انتشار   1397/06/20 00:20
بازدید   2539

تایمر

Image41

تایمر آنالوگ چینت – JSZ3 Time Delay Relay

توضیحات:

تایمر آنالوگ
کاربرد: کنترل اتوماتیک سیستم
تاخیر در وصل و قطع
رنج های مختلف زمانی از 0.05 ثانیه تا 24 ساعت
عمر الکتریکی: 105×1 مرتبه
عمر مکانیکی: 106×1 مرتبه
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+40°C-

 Image42

 

 تایمر مینیاتوری چینت –

NTE8 Time DelayRelay

توضیحات:

تایمر مینیاتوری
کاربرد: کنترل مدار AC تا 230V و DC تا 24V
تاخیر در وصل و قطع
رنج های زمانی: 0.1 S~10S, 10S~120S, 30S~480S
عمر الکتریکی: 103×100 مرتبه
عمر مکانیکی: 104×100 مرتبه
عملکرد در گستره دمایی: 5°C~+40°C-